За контакти:


"Партнерс експо" ООД
5800 Плевен
Пл. "Възраждане" № 1, стая 325
Тел.: 064/801 812, тел./факс: 064/801 865
GSM: 087/710 99 00
Е-mail: office.partners.expo@gmail.com
www.partnersexpo.com


Заявка за участие в "Парнерс Експо"


Фирма:
Адрес:
Държава:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Лице за контакти:
Длъжност:
Продукти/услуги предлагани от фирмата:


Интересувам се от:Международно изложение - договаряне "Пчеларство - Плевен 2019" 7 - 10 февруари 2019