За контакти:


"Партнерс експо" ООД
5800 Плевен
Пл. "Възраждане" № 1, стая 325
Тел.: 064/801 812
GSM: 087/710 99 00
Е-mail: office.partners.expo@gmail.com
www.partnersexpo.com


Международно Пчеларско изложение - договаряне

9 - 12 февруари 2023
Изложението се провежда под патронажа на Министерството на Земеделието и Храните в сътрудничество с ОПС – Плевен

"Партнерс експо - Партньори на колела"

14 - 18 октомври 2016
Изложението се провежда под патронажа на Кмета на Община Плевен с партньорството на BILLA