За контакти:


"Партнерс експо" ООД
5800 Плевен
Пл. "Възраждане" № 1, стая 325
Тел.: 064/801 812
GSM: 087/710 99 00
Е-mail: office.partners.expo@gmail.com
www.partnersexpo.com

 

Добре дошли

  "Партнерс експо" ООД е фирма, специализирана в организиране на изложения и панаири и изграждане на изложбени площи.В изложбената програма на "Партнерс експо" ООД са включени многобраншови и специализирани изложения, които отговарят на търсенето на пазара.
  По време на всяко изложение "Партнерс експо" ООД издава каталози на участниците в изложенията, които се разпространяват в побратимените на Плевен градове, чуждестранни посолства, търговски дружества, обществени институции. Организира презентации, семинари, бизнессрещи, кръгли маси.

 

"Партнерс експо - Партньори на колела"

14 - 18 октомври 2016
Изложението се провежда под патронажа на Кмета на Община Плевен